Trygg BRF med ekonomisk förvaltning

Är du medlem i någon bostadsrättsförening (BRF)? Är man inte insatt i styrelsen eller suttit i någon styrelse förut, kanske man inte tänker så mycket på, vad det innebär att sitta med i en styrelse. Men sanningen är den att det ligger mycket arbete att sitta med i en styrelse som förvaltar ekonomin och fastigheten för en BRF. OCh ju större fastighet, desto större ekonomi blir det att förvalta.

Det är också en hel del löpande ekonomisk förvaltning och administration som man ska se till att den blir gjord. Någon måste ta hand om det dagliga bokslutsarbetet, ta hand om årsredovisning, betala ut löner till personal, administrera alla månadsavgifter, betala leverantörer och sätta upp en budget för nästa års ekonomiska förvaltning.

Anlita en extern ekonomisk byrå för arbetet

De som sitter i en styrelse i en BRF, är vanliga bostadsägare med sina ordinarie arbeten vid sidan av styrelsearbetet. Då måste man lägga arbetsbördan på någon som ansvarar för att det arbetet så att det blir gjort. Då blir sedan nästa viktiga beslut att fatta, vilken ekonomisk byrå som bör väljas för det arbetet. Många BRF:er är liknande och har liknande fastigheter att sköta om, dock finns det ofta vissa variationer och olika behov som man bör ta hänsyn till när det kommer till den ekonomiska administrationen. Då kan det vara bäst med en ekonomisk byrå som kan anpassa sitt arbete just efter BRF:ens behov. Men det är ju inte det enda som är viktigt. Bland det viktigaste är ju både att de som tar hand om den ekonomiska förvaltningen både är kompetenta och pålitliga.

Viktigt alltid kontrollera referenser

För att hitta den mest pålitliga ekonomiska förvaltaren behöver man alltid kontrollera deras referenser, och även be om brottsregister hos polisen. Det finns kriminella som inte ser ut som busar, inte är invandrare eller uppvuxna i Rinkeby. Vem som helst kan ägna sig åt brottlig verksamhet, och ansvarar man för miljoner kronor för ett bolag, kan frestelsen bli för stor att använda pengarna till egna skulder. Därför bör man alltid kontrollera både referenserna och polisens brottsregister, så att man alltid får hundra procent pålitlig personal som tar hand om BRF:ens ekonomiska förvaltning. Det är inte fräckt eller något övertramp som man ska undvika när man kontrollerar en ekonomisk byrå som ska ta hand om arbetet med styrelsen. Det är ansvarsfullt och klokt. Här kan man läsa mer om ekonomisk förvaltning på: https://www.principredovisning.se

26 Feb 2020