Undermålig ventilation är ett problem

Många svenskar lever i en slags villfarelse och förnekelse då det kommer till statusen i sina hem. Med detta menar vi att de på ett strutslikt sätt stoppar ner huvudet i sanden istället för att verkligen se och åtgärda de problem som finns i det hus som de äger. Exempel på detta kan vara att man hela tiden går ner i sin källare och känner en unken doft, att man ser hur fuktfläckar bildats på golvet och att sjok av färg börjar släppa på väggarna. Något som man ignorerar och tänker att det hör källaren till och att man ändå inte spenderar någon längre tid just där.

Kort sagt; man ignorerar att en dränering behövs och man struntar helt i riskerna som kommer med en utebliven sådan. Här tänker vi inte bara på att huset i sig riskerar att falla ihop om man inte dränerar, vi menar även ur ett rent hälsomässigt perspektiv då mögel- och vattenskador kan leda till sjukdomar som astma, allergier och ständiga förkylningar. Det här strutsliknande beteendet går även att spåra till andra områden och även till andra typer av bostäder.

Bor man i exempelvis en bostadsrätt i en äldre fastighet så är det inte ovanligt att man där har problem med sin ventilation och där man känner att luften står stilla, där man blir trött, sjukare mer frekvent än vad man brukar och där man har problem med att sova – detaljer som i slutändan påverkar hela sitt- och sin familjs liv. Bra ventilation är viktig och det är det många som ignorerar eller inte är medvetna om. Man tror att i och med att man köpt en dyr bostadsrätt i Stockholm också ska få allting serverat på ett silverfat och där man inte behöver göra någonting; ett tänk som är både fel och – som vi sa, i många fall också farligt för sin egen hälsa.

Bättre ventilation behövs i lägenheter i Stockholm

Har man en bostad i Stockholm där problem med dålig luft finns så finns det många sätt att påverka denna till det bättre och där ett byta av ventilation kan vara avgörande i hur barnen presterar i skolan eller hur man själv producerar i sitt dagliga värv. Många förknippar ett byte av ventilation med något som kostar väldigt mycket pengar och som något som dessutom måste gå genom en trött, byråkratisk dagordning hos styrelsen i den bostadsrättsföreningen man tillhör. Så är det inte.

Det finns utmärkta, portabla lösningar som kostar väldigt lite pengar, som är lättskötta och som man på egen hand kan reglera via exempelvis en fjärrkontroll. Har man kallt inomhus – ja, då rider man upp temperaturen och vice versa om man har för varmt då man exempelvis ska gå och lägga sig.

Luften är som alla vet livsviktig för oss alla – frågan är varför vi inte tar frågan på allvar då det kommer till våra egna hem och på den plats där vi spenderar lejonparten av våra dygn? Se över hur din ventilation ser ut redan idag!

30 Jun 2017