Undvik bråk genom att ta hjälp av en fastighetsjurist

Behöver ni hjälp av en fastighetsjurist eller funderar över vad en fastighetsjurist gör? Pågår en tvist mellan två privatpersoner eller mellan företag? Här får ni svaren som kan hjälpa er.

När det kommer till att ta över en fastighet från någon annan eller frågan om vem som ska behålla fastigheten vid en skilsmässa, då kan det lätt uppstå bråk mellan parterna. Detta går att undvika genom att anlita eller rådfråga en fastighetsjurist. Denne hjälper till med att reda ut frågan utefter lagen och även vid en domstolsprövning. Genom att anlita en jurist som är van att handskas med såväl säljare som köpare, byggare och mäklare. En annan vanlig konflikt som kan uppstå handlar om dolda fel på fastigheten eller skador och andra försäkringsärenden. Ingen vill stressa över ytterligare en sak, så lägg istället över ansvaret vad gäller allt med juridik på en erfaren person med kunskap och expertis. 

Ska du bygga om? 

Vid nybyggen eller ombyggnationer av en privatbostad så kan det behövas byggnadslov eller hyresägarens tillåtelse. Även här kan tvister uppstå vid exempelvis grannars klagomål om skymd sikt eller hyresgästens önskan om en balkong. Då kan juristen se till att lagarna följs på båda parternas sida och därefter kan ni genom vägledning komma överens om en deal. Vem vill inte sitta på en solig balkong en varm sommardag, helt utan skuld och veta att ingen anmälan väntar bakom hörnet. Det är inte heller så enkelt att veta de exakta gränserna för tomten och reglerna gällande grannars rättigheter och liknande, därför hjälper de även till med kontakten med myndigheter som Lantmäteriet och Stadsbyggnadskontoret.  

För företag och privatpersoner

En fastighetsjurist hjälper inte bara till vid tvister mellan privatpersoner, utan även mellan företag. Om ett annat företag ska ta över er fastighet eller för att fastställa en lagom hyra av lokaler och byggnader kan det lätt bli fel om det inte är noga uträknat. Och detta behövs också göras på rätt sätt redan från första början, annars blir det lätt problem i framtiden istället. Ytterligare en positiv fördel är om entreprenörer eller underleverantörer vid en renovering eller liknande, inte levererar enligt det som avtalats kan juristen se till att dina och företagets rättigheter uppfylls. Genom att anlita rätt sorts jurist, vid rätt tillfälle och på rätt sätt slipper du massa bekymmer. Gör det enkelt och så smidigt som möjligt för dig och ditt företag, anlita en fastighetsjurist och undvik drama.

Läs mer om fastighetsjuridik på denna hemsida: https://www.fastighetsjuriststockholm.se/

17 May 2020