Vad får du egentligen göra i din bostadsrätt?

Är det dags för en mindre ombyggnation eller en renovering? Om du bor i en bostadsrätt finns vissa gränser för vad man får göra och vad man inte får göra. Generellt kan man säga att allting som finns innanför bostadsrättens väggar är upp till dig att enhälligt förvalta och ändra efter tycke och smak. På utsidan är det dock inte längre ditt ansvar och du har inte heller rätt att fritt ändra i något som till exempel ändrar i fasadens utseende. Normalt krävs godkännande av styrelsen för sådana ändringar, men det finns en del undantag från regeln. Vissa saker får du till exempel inte göra inomhus utan föreningens godkännande.

Inte riva bärande väggar

Planerar du en mindre invändig ombyggnation är det viktigt att känna till att du inte får riva bärande väggar utan föreningens godkännande. Det här är något som de flesta undviker i vilket fall som helst – men planerar man invändig ombyggnation kan det vara så att man vill riva en bärande vägg för att till exempel ersätta med en balk. Det kan kännas som en liten begränsning som bostadsrättsägare, men jämför man med hyresrätt är möjligheterna stora att förvandla hemmet efter eget smak.

Vissa ändringar kan påverka värdet negativt

Det ligger i bostadsrättsföreningens intresse, och med största sannolikhet i ditt intresse också, att bostadsrätten inte görs om på ett sätt som påverkar värdet negativt. Det kan till exempel vara att riva en bärande vägg oplanerat och orsaka betydande skador på bostaden. Det här säger sig självt – men är en anledning till att möjligheterna till ombyggnation och annat är obegränsade i en bostadsrätt.

Exempel på saker där du behöver bostadsrättsföreningens godkännande

Det finns flera exempel på saker som kräver bostadsrättsföreningens godkännande, även om förändringen sker innanför dina väggar. Som nämnt i inledningen kan man i allmänhet säga att du får göra vad du vill, till exempel en invändig ombyggnation eller renovering, innanför hemmets väggar – medan bostadsrättsföreningen sköter utsidan. Det finns dock som sagt flera undantag från detta. Här nämner vi ett par exempel – både utanpå och innanför dina väggar.

  • Ytterdörrar. Vad gäller ytterdörrarna kan detta skilja sig något från förening till förening. Generellt gäller att de får bytas ut om de medges av stadgarna, men måste stämma överens med övriga dörrar i föreningen vad gäller standard och utseende.
  • Vattenanslutningar och avlopp. Det här får inte ändras fritt. Gäller även till exempel byte av radiator till handdukstork. Ska du göra en mindre ombyggnation eller t.ex. en köksrenovering som kräver ändringar i avlopp eller vattenanslutningar, krävs även föreningens godkännande.
  • Väggar. Väggar som inte är bärande får flyttas och rivas efter behag – men stäm gärna av med styrelsen innan du påbörjar arbetet. Bärande väggar får inte rivas utan utredning och godkännande.
21 Nov 2017