Vad kostar det att lägga om taket?

Börjar det bli dags att lägga om taket? En takomläggning är ett stort arbete som kräver en hel del planering, särskilt om man också vill byta taktyp. Men vad kostar ett nytt tak egentligen?

Priset för ett nytt tak varierar och beror främst på vilken typ av material man lägger och hur stor tidsåtgången eller arbetskostnaden är. Det tar exempelvis mycket längre tid att lägga ett tak av tegel jämfört med ett tak av plåt eller papp. Tegel är också det material som är dyrast, men det håller också längst. Det kan vara svårt att själv beräkna kostnaden för takomläggningen, och många takläggare erbjuder kostnadsfria hembesök i samband med en offertförfrågan. Då har man också möjlighet att diskutera val av material, även om man oftast lägger samma slags material som tidigare.

Ibland behöver man ett bygglov innan man kan byta taket

När man väljer taktyp blir det bästa om man väljer ett material som passar stilen på huset och arkitekturen. Behöver man inspiration kan man studera liknande hus i området där man bor och se vilka slags takmaterial de har. Oftast behöver man ett bygglov från kommunen för att byta taktyp, och det gäller därför att planera takbytet i god tid. Men olika material lämpar sig inte för alla typer av tak. Vissa material som tegel och betong är ganska tunga och takstolarna måste klara tyngden. Tegel fungerar inte heller på tak med mindre lutning eftersom avrinningen då inte fungerar. På sådana tak passar i stället papp, plåt eller sedum. Läs mer om takläggare på denna webbsida: takläggaredalarna.nu/

30 May 2021