Vibrationsmätning - för att stoppa olyckan innan den är framme

Vibrationsmätning kontrollerar att inga vibrationer från olika anläggningsarbeten skadar den omkringliggande miljön. Du får därför bättre koll på arbetet.

Det är viktigt att tänka på säkerheten när det kommer till alla delar av samhället. Många tänker nog mest på säkerhet i form av att skydda sig från brottslighet. Det är också i det sammanhanget som säkerhet ofta diskuteras, men det är även sådant som behöver vara med inom exempelvis sjukvården och skolan.

Samma sak gäller dessutom vid stadsplanering och anläggningsarbeten. Vid till exempel sprängning och pålning görs en omfattande påverkan på omgivningen. Det gör att det är viktigt att ständigt hålla koll på hur exakt den påverkan ser ut. Du kan få koll på detta med hjälp av vibrationsmätning.

Den smidiga lösningen med vibrationsmätning

Vid anläggningsarbeten och ingrepp i den omgivande miljön skapas det ständigt vibrationer. Du kan inte se dessa. Är de starka kan du eventuellt känna dem, men ofta har de en påverkan på omgivningen som upptäcks först när en olycka uppstår. Därför behöver du ständigt veta hur vibrationerna ser ut och det kan du med vibrationsmätning.

Genom att kontakta experter inom området kan du få hjälp att ständigt mäta vibrationerna. Du får sedan via sms eller mejl veta hur det ser ut i realtid. Du kan få varningar när det närmar sig gränsen för tillåten vibrationsnivå och även om denna gräns skulle passeras. Med vibrationsmätning kan du på så sätt se till att inga olyckor uppstår på grund av vibrationerna från anläggningsarbetet.

15 Sep 2022