Vikten av att välja rätt fastighetsskötare

Oavsett om man äger och hyr ut enskilda fastigheter, eller om man har en bostadsrättsförening. Att ha en tillförlitlig och kompetent fastighetsskötare är a och o för att ha nöjda boende.

De som bor i fastigheten ska helst känna det som att det aldrig finns några problem. Yttre miljön ska också vara precis lika välskött som fastigheten i sig. Att få hjälp snabbt när något väl dyker upp gör att de boende känner sig trygga och pratar väl om sin hyresvärd inför andra. Vilket i sin tur gör att lägenheterna aldrig står tomma särskilt länge när någon flyttar ut.

Vilka tjänster har fastighetsbolagen?

Det kan vara lite olika utbud beroende på kompetensen i företagen. Hos de flesta hittar man grundläggande och daglig skötsel, som löpande reparationer, att se till att uppvärmningen fungerar som den ska samt byte av luftfilter mm. Men ofta finns andra tilläggstjänster för den som önskar. Det kan handla om att besikta fastighetens lekplats. Men även sådant som att ta hand om snöröjningen på vintern och rabatter och gräsmattor på sommaren, att underhålla befintliga staket samt bygga nya vid behov. En annan tjänst som kan vara väldigt användbar är slamsugning. Att ha ett företag som har många olika kunskaper gör att driften löper friktionsfritt och att man får allt på samma faktura. Visst kan det vara smidigt att ta hand om allt själv, men det kan ofta bli dyrt. Hyr man in en fastighetsservice har de ofta underleverantörer som håller priserna på en bra och acceptabel nivå. Läs mer om fastighetsservice på denna hemsida: https://www.fastighetsservicestockholm.se/ 

26 Nov 2020