Vikten av bra ventilation

Att ha en bra ventilation är mycket viktigt. Att ha ett ventilationssystem som för bort föroreningar, samtidigt som det tar in ny och frisk luft, är ett måste i ett hus för att det ska bli en dräglig bostad.

Konsekvenserna av dålig ventilation är många. Till exempel kan dålig ventilation vara grunden till att mögel bildas någonstans i huset. Mögel kan, som de flesta är bekanta med, medföra negativa hälsoeffekter för människor som vistas i närheten och andas in samma luft. Om det föreligger misstankar för att en fastighet har dålig ventilation, bör ett ventilationsföretag kontaktas för felsökning och ev. reparation.

Många bostäder klarar inte rekommendationerna

Många svenska bostäder i dagsläget klarar inte av de rekommendationer som finns gällande inomhusluften. Beroende på var man bor kan det vara extra känsligt. Till exempel kan det finnas särskilda stora risker om man bor i ett miljonprogram, de som byggdes runt 60- och 70-talen.

Stockholm – särskilt riskfyllt?

Visserligen finns det inga direkta livsfaror kopplat till dålig ventilation och inomhusluft, men i längden kan de medföra mer eller mindre allvarliga problem med hälsan. Runt Stockholm finns en stor del av landets miljonprogrambyggen. Att en stor del av dessa har otillräcklig ventilation är ingen hemlighet.

Lägg sedan till att Stockholm är en av de mer förorenade städerna i landet, vilket är en ”naturlig” konsekvens av att det rör sig flest människor och bilar där. I dagsläget arbetar ventilationsföretag och andra hantverkare i Stockholm, och andra städer med för den delen, där dessa byggnader finns.

Hälsokonsekvenser

Utan en bra inneluft, kommer hälsan troligtvis att påverkas märkbart förr eller senare. Vanliga problem är, som nämnt i inledningen, problem med fukt och mögel i huset. Att bo med mögel under en längre tid kan bland annat leda till utvecklande av allergier, huvudvärk och onormal trötthet.

Ett vanligt tecken på att ventilationen i huset är otillräcklig, är just att det finns mögel på väggar eller innertak i badrummet. Ett annat vanligt tecken är kondens på insidan av fönstren i sovrummet.

Vad du kan göra själv

I många fall behöver man inte anlita ett ventilationsföretag. Snarare kan man jobba förebyggande, så att man slipper kostnaden ett ventilationsföretag medför. Det är trots allt ägaren som ansvarar för att ventilationen fungerar som den ska.

Rent konkret kan du bland annat:

  • Vädra ofta
  • Håll tilluftsventiler öppna
  • Gör rent tilluftsventiler utifrån
  • Rengör filter i kökskåpan

Om du bor i en hyresrätt kan du tala med din hyresvärd om saker du kan göra för att förbättra ventilationen. Om ett problem skulle uppstå, är det även i det fallet din hyresvärd du ska kontakta i första hand – inte ett ventilationsföretag.

Risker på huset vid dålig ventilation

Vissa kan självmant försämra ventilationen, till exempel under nattetid eller sommartid för att spara energi och pengar. Gällande att göra det på natten, bör man känna till att det är då som behovet av ny luft är som störst. Minska luftflödena bör man endast göra när boende i huset inte är hemma.

Om du misstänker att din ventilation påverkar husets konstruktion på ett eller annat sätt – kontakta ett ventilationsföretag. Det här bör ske snarast och inte skjutas upp, inte minst på grund av hälsoeffekterna och skadorna det kan medföra på husets konstruktion. Här finns ett företag du kan vända dig till: www.ventilationsföretagstockholm.se.

2 May 2017