Blogg

Sida 2

Rätt brandskydd räddar liv

6 feb 2020

Varje år inträffar mellan 20-25000 bostadsbränder i Sverige. Det innebär dessvärre att det årligen sker ungefär 100 dödsfall. Många av dessa helt i onödan och där rätt typ av brandskydd skulle kunnat förhindra olyckan. </p

Vilken är då den vanligaste branden i bostäder i Sverige och hur kan man agera för att dels förhindra en sådan och dels också för att släcka den? Vi skulle, gällande brandskydd, säga att det finns några absolut nödvändiga saker som måste finnas i varje hem. Brandvarnare är definitivt en sådan. I ett hem ska de finnas minst en brandvarnare per våningsplan och man ska även fundera kring att ha så många som möjligt.

En brandvarnare är det brandskydd som räddar absolut flest liv och denna behändiga - och billiga - investering är värd sin vikt i guld. Att ha en brandsläckare är också att rekommendera och återigen - gärna en per våning. Se även till att brandsläckaren står placerad på ett lättillgängligt sätt. Att ha den nere i garaget, bakom en massa bråte gör ingen nytta då det börjar brinna. I köket ska man också ha en brandfilt och det leder oss till var de flesta bränder sker.

Köket är den plats som orsakar flest av de 20.000 årliga bränder som syns i Sverige. Detta ofta som en följd av rent slarv. Någon kommer hem, slår igång ugnen och stoppar in mat för att sedan påbörja någonting annat - då branden väl sätter igång så är det för sent att agera. Har man en brandfilt i anslutning till spis- och ugn så ger man sig själv en chans att släcka branden innan den tar ordentlig fart.

Många tänker sig att levande ljus är den stora, huvudsakliga brandorsaken. Faktum är att levande ljus - inte ens i juletider - är nära att hota spis, ugn och kök som etta på listan. Som tvåa så ser man att tekniska fel ligger. Där finns anledning till oro.

Se över din el och din apparatur

Idag använder vi mer teknik och vi har en större elförbrukning än förr. Det gör att många hus finns i farozonen för bränder. Varför? Jo, av den enkla anledningen att de har elsystem som inte klarar av den påfrestning som de utsätts för - och säkerligen kommer att utsättas för ännu mer i framtiden.

Vi ser detta i samband med att man laddar telefonen, att man använder datorer, tvn, lampor, laddar sin bil och så vidare. Klarar ditt elsystem av detta? Ett brandskydd som kan rädda liv i det här fallet är att betala för en elektriker som ser över, korriger och - om så krävs - helt byter ut och uppdaterar elsystemet. Det kan definitivt rädda liv.

Detsamma gäller för olika apparater. Vi tar för givet att allt ska hålla för evigt. Det är långt ifrån sanningen. Har du en laddare vars sladd är trasig och där det skyddande höljet har spruckit så finns det inga andra alternativ än att slänga den på din återvinningscentral och investera i en ny. Detsamma gäller för övrigt för vanlig apparatur. Tänk på att gå igenom alla sladdar och använd sunt förnuft i en större utsträckning. Vid laddning så höjs värmen. Det innebär att en mobil som laddas under natten - med textilier runt sig; exempelvis i sängen - innebär en klar brandfara. Tänk till innan!

Mer om brandskydd: https://www.brandskydd.nu/

Regler och rutiner för OVK-besiktning

3 jan 2020

Är det dags att göra en årlig kontroll av din fastighet? Med OVK-besiktning får du som fastighetsägare ett kvitto på hur byggnadens ventilation och inomhusmiljön fungerar. 

Det finns en lagstadgad kontroll som alla fastighetsägare behöver göra regelbundet. Den kallas OVK-besiktning och står för obligatorisk ventilationskontroll. Genom kontroller som sköts av en utbildad certifierad kontrollant, fastställs inomhusklimatet samtidigt som byggnadens ventilationssystem får en grundlig genomgång.  Kontrollerna återkommer sedan med några års mellanrum där kontrollanten samtidigt kan ge förslag på förbättringar av energiåtgång. Dessa påverkar dock aldrig inomhusmiljön som ska förbli god för de boende och de som av annan anledning vistas i byggnaden. Med den här insatsen förebyggs även skador på fastigheten som skulle kunna uppstå om den angrips av, till exempel fukt och mögel.

Ansvar och åtgärder

Kravet på OVK-besiktning startade 1991 och i Boverkets regelsamling kan man hitta alla regler för genomförande med rutiner på hur man går tillväga. Det är viktigt att känna till, att oavsett vem som i slutändan utnyttjar fastigheten, är det de som äger den som har yttersta ansvaret för att kontrollerna blir gjorda och att det blir gjort av godkänd fackman. De eventuella fel som upptäcks ligger även de på ägaren att åtgärda. Ägaren till byggnaden kan vara en enskild fastighetsägare, ett bolag eller en bostadsrättsförening. På kommunens byggnadsnämnd kan man hitta protokoll för tidigare utförd OVK-besiktning för berörd fastighet.

Fastigheter som omfattas av lagen

De flesta större byggnader omfattas av lagen om OVK-besiktning medan mindre fastigheter med egna ventilationssystem kan komma att undantas från samma lag. Det gäller småhus för ett mindre antal personer, med bara en eller två familjer boendes i byggnaden. De har i sådana fall en ventilation med till och från luft som är kopplade till värmeåtervinning. Självklart är det av största vikt att även dessa byggnader skyddas från fukt och mögel, liksom människorna som bor i dem. Därför utförs i regel en besiktning i samband med installationen. 

När det gäller allmänna byggnader såsom vårdlokaler, skolor och liknande är det vanligt med tre-års intervaller mellan besiktningarna. Detta gäller även kontorsbyggnader och flerbostadshus samt kontorslokalerna i ett industribygge, om de har ventilation med fläktstyrd till- och från luft. Det gäller oavsett om det är med eller utan värmeåtervinning. Om fastigheterna istället har självdragsventilation eller fläktventilation med fläktstyrt frånluftsflöde kan intervallen för besiktning ligga på sex år. Även här tas ingen hänsyn till om det är med eller utan värmeåtervinning.

Kan man häva köpet av en bostadsrätt vid dolt fel?

18 okt 2019

Kan man häva köpet av en bostadsrätt vid dolt fel? Det är en fråga som har aktualiserats och detta som en följd av de höga bostadspriserna i kombination med slarviga renoveringar. Fler renoverar och fler gör uppenbara fel - vad är det egentligen för rättigheter man har som köpare? Vi reder ut vad som gäller.

Bostadspriserna i våra större städer har under en längre tid stadigt gått uppåt. Det gör att många har sett en chans att tjäna pengar. Genom att renovera så kan man också sälja till ett högre pris; att exempelvis bostadskarriär numera är ett vedertaget ord säger egentligen det mesta. Det behöver i sak inte vara fel.

Det som däremot är fel är när dessa renoveringar sker utan fackmän och med så uppenbara brister att den som köper bostaden hamnar i knipa. Att köpa en bostadsrätt i Stockholm för X antal miljoner för att sedan upptäcka att den är full av fel och brister är naturligtvis frustrerande och då man samtidigt måste betala dyrt för att rätta till problemen så är det etter värre. Måste man då verkligen det - måste du betala för fel som någon annan har gjort? Inte nödvändigtvis. Det kan handla om dolda fel.

Två personer tar anteckningar med domarklubbar i förgrunden.

Dolda fel och konflikter kring dessa ökar

Först och främst så måste det handla om ett dolt fel. Du som köpare - inkluderat din undersökningsplikt - ska inte ha kunnat upptäcka felet vid besiktningen. Dessutom ska felet i fråga inte kunnat ha varit förväntat; något som primärt handlar om bostadens ålder och skick. Det senare gäller i de flesta fall villor och hus. om du köper ett hus som är 60 år gammalt och där taket aldrig blivit bytt så kan du förvänta dig att taket i fråga håller ett lite sämre skick och där kan heller inte dolt fel hävdas om det exempelvis springer läck.

Att anlita en besiktningsman är ofta lösningen på problemet. Denne kan - tack vare sin gedigna kunskap - gå igenom bostaden och sammanställa en lista över eventuella fel och brister. Uppkommer ett fel i form av exempelvis en fuktskada som en följd av att fuktspärrar saknas i badrummet - trots nyrenovering - så är det då ett dolt fel. Besiktningsmannen har inte kunnat upptäcka det och inte heller du.

Säljaren har dessutom en upplysningsplikt som innebär att han ska delge köparen om alla fel och brister som han vet om. Det är dessutom säljaren till gagn då han i och med att han gör detta också friskriver sig från ansvar.

Få anlitar en besiktningsman vid köp av bostadsrätt och det gör att affärerna blir känsligare. I vissa fall så känsliga att man som köpare vill häva köpet och få pengarna tillbaka. Frågan är om detta är möjligt?

Du kan få häva köpet av din bostadsrätt

Vad gäller bostadsrätter och dolda fel så bär säljaren ansvaret i två års tid efter det att kontraktet har signerats. Upptäcker du som köpare ett fel inom två år så kan du alltså kontakta säljaren och få ersättning för skadan. Märk väl: felet ska rapporteras inom skälig tid och det innebär att du så fort det upptäcks också ska kontakta säljaren - gärna via mäklaren. Normalt så innebär ersättningen att priset på bostaden sänks - det vill säga att du får tillbaka en viss del av köpeskillingen.

Men, det kan även - vid allvarligare fel - innebära att du kan häva köpet. Således så kan alltså dolda fel innebära att man som säljare tvingas ta tillbaka bostaden och försöka sälja den igen - denna gång, naturligtvis, i ett korrekt skick; eller där felet i fråga tydligt framgår i bostadsbeskrivningen.

Kontakta en jurist direkt

Ser man till det vi ovan gått igenom så ter dolda fel och hanteringen av sådana sig som ganska glasklara. Verkligheten vittnar emellertid om något helt annat. Faktum är att dolda fel är en ganska snårig djungel att ta sig igenom och reda ut. Det man tror på förhand ska bli enkelt kan sluta med en långdragen process där man som köpare tvingas lägga all sin kraft på att få säljaren att möta kraven man ställer.

Det får man vara beredd på och det råd vi kan ge är att man ser till att ha en sakkunnig jurist vid sin sida. En jurist kan bistå och ta hand om allt som rör ärendet; något som gör att livet kan fortgå och att man samtidigt får det stöd man behöver. Det handlar ofta om en riktig prövning.

Kolla persiennerna på visningen!

11 okt 2019

Att kontrollera skicket på persiennerna är ett bra sätt att få ett hum om hur väl en lägenhet tagits om hand. Är persiennerna i dåligt skick, se upp!

Även om en lägenhet på en visning till synes kan vara i topptrim är det inte alltid allt är som det ska bakom kulisserna. Att pimpa och styla bostäder inför försäljning är i Stockholm numera en hel industri, och det går att göra mycket med ytan när man stylar en lägenhet. Inredningsdesigners och mäklare verkar överens om att om man bara kan skapa så mycket wow-faktor som möjligt genom att inreda lyxigt och ta snygga bilder, så kommer spekulanterna att studera bostadens faktiska skick mindre noggrant.

Persienner i fint skick

För jobbigt att fixa persiennerna?

Men det finns detaljer i en lägenhet där inredningsdesignern sällan ids styla och fixa. Även om snittpriset för att styla en bostad inför en visning i Stockholm ligger runt 25 000 kronor (att jämföra med en grundlig flyttstädning som kostar ca 2000 kronor) så brukar till exempel persienner i fönstren lämnas orörda. Genom att ta dig en titt på persiennerna när du är på visning ser du lätt vad det är för typ av person som äger lägenheten. Är persiennerna i dåligt skick, med trasiga snören och buckliga eller dammiga lameller, ja då kan du ganska säkert sluta dig till att du har att göra med en bostadsinnehavare som sällan städar och som antagligen inte tagit hand om bostaden särskilt väl.

Kontrollera bostadens skick noggrant

Är persiennerna i dåligt skick, ta dig även en titt under diskhon och kontrollera lådor, luckor och lister i bostaden. Chansen är stor att bostaden vid en närmare granskning visar sig vara ganska luggsliten, med slitage på många ytor. Även om detta i sig självklart inte är en anledning att avstå från att buda på lägenheten, så kan det ändå hjälpa dig att göra en bedömning av vad som är rimligt att betala för den. Just nu är det köparens marknad i Stockholm, och det finns ingen anledning att betala mer för en bostad än vad den faktiskt är värd.

Inte svårt att ta hand om persienner

Persienner är hållbara och slits inte lätt. Med regelbundet underhåll går det att hålla sina persienner hela och fina många år, även i rum där man dagligen hissar dem upp och ner, som i sovrum. Att ta hand om en persienn är inte på något sätt svårt eller ansträngande, det handlar framför allt om att torka bort damm och fett, som faktiskt hamnar även på mellanliggande persienner mellan två glas. Rengör man bara persiennerna ordentligt med jämna mellanrum så slits de inte nämnvärt.

Om ett persiennsnöre går sönder så kan det lätt bytas ut, antingen av en själv eller av en persiennmontör. Det går fort och kostar inte många kronor i Stockholm. Det finns kort sagt ganska få anledningar till att man låter sina persienner förfalla till dåligt skick, förutom att man helt enkelt är en ganska slarvig person. Så kolla noggrant skicket på persiennerna nästa gång du går på visning i Stockholm!

Läs mer på: https://www.persiennstockholm.nu

Hur ofta måste man göra OVK-besiktning i en BRF?

7 okt 2019

Hur ofta måste man göra en OVK-besiktning i en BRF? Det finns olika regler gällande hur ofta ventilationen ska kontrolleras av fackmän beroende på vilken typ av fastighet det handlar om samt vilken typ av ventilationssystem som finns installerat. Det avgör intervallerna av hur lång tid som får passera innan man som BRF, fastighetsägare eller villaägare måste anlita en certifierad kontrollant för en ny besiktning.

Först och främst dock: vad är egentligen en OVK-besiktning och varför måste en sådan utföras. OVK står för Obligatorisk ventilationskontroll och en sådan sker i syfte att säkerställa att luften inomhus är så bra som möjligt. Ett gott inomhusklimat ska finnas i alla fastigheter, alla lägenheter, villor och offentliga lokaler - skolor, sjukhus, bibliotek och så vidare. Den huvudsakliga målsättningen är att förhindra att personer far illa som en följd av att luften är av sämre kvalitet - eller att den står stilla.

Ser man till exempelvis sjukdomar såsom allergier och astma så är dessa tätt sammankopplade med ventilation. Detsamma kan sägas om exempelvis fukt- och mögelskador som ofta får fäste i miljöer där luften inte cirkulerar som den ska. I skolor och på arbetsplatser kan en sämre ventilation leda till en avsevärt mycket sämre koncentrationsförmåga.

Kan man genom en OVK-besiktning säkerställa att ventilation håller god klass - ja, då kan man också få väldigt stora belöningar i form av ett bättre arbete och bättre skolresultat.

Lägenhetshus med balkonger och gräsmatta och buskar nedanför

Är en OVK-besiktning verkligen nödvändig?

Sedan 1991 så har en OVK-besiktning varit klubbad som just obligatorisk i Riksdagen. Det innebär alltså att man måste utföra en sådan enligt de intervaller som finns. Tidigare så fanns inte dessa krav, men genom att beslutet - enhälligt - klubbades igenom så finns det således inga alternativ. Det visar också på vikten av denna åtgärd.

Innan 1991 så fanns det så många lokaler, så många fastigheter och så många bostäder som hade undermålig luft och usla ventilationssystem. Här var man alltså tvungen att agera på en så pass hög nivå som i Riksdagen och det säger ganska mycket om hur det såg ut. Nu är det bättre. OVK-besiktningar har gjort att vi rent generellt har mycket högre kvalitet på luften inomhus och att man således också kan säga att det var ett lyckat beslut för hela befolkningen och för vår svenska folkhälsa.

Vad kontrolleras egentligen?

Om vi går igenom vad det är som kontrolleras i samband med en OVK-besiktning så är följande punkter viktiga:

 • Man kontrollerar att ventilationssystemet är fritt från föroreningar som riskerar att spridas.
 • Att alla instruktioner och skötselanvisningar finns tillgängliga och är lätta att nå
 • Att hela ventilationssystemet fungerar enligt det sätt det är tänkt att göra.

Man kan även se att besiktningsmannen kontrollerar att ventilationssystemets funktioner och egenskaper fungerar enligt de föreskrifter som fanns då det togs i bruk. Likväl så ser man även över vilka eventuella åtgärder som kan göras i syfte att skapa bättre energihushållning. Detta utan att själva effekten av ventilationen påverkas negativt. Det senare kan alltså innebära att en fastighetsägare kan få samma - eller bättre - effekt av ventilationen, men till ett lägre pris sett till energin. Det kan spara många kronor.

Så ofta ska en OVK-besiktning ske

Vi radar upp några punkter av olika fastigheter och ventilationssystem och förklarar vilka intervaller som gäller för respektive:

 • Förskolor, vårdlokaler och liknande byggnader - oavsett ventilationssystem ska kontrolleras var tredje år
 • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor som ligger i industrilokaler samt har FTX- eller FT- ventilation ska besiktigas var tredje år.
 • 6 år gäller för flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontorslokaler i industribyggnader där S, F, FX- ventilation finns.
 • En- och tvåbostadshus som har FX, FT, FTX-ventilation ska kontrolleras endast för en första installation. En installationsbesiktning utförs och efter det krävs inga återkommande besiktningar.

Läs mer på https://www.ovkbesiktning.nu

Vad är ett säkerhetslås?

24 sep 2019

Vad är ett säkerhetslås, behöver jag en säkerhetsdörr och finns det något annat som behöver extra skydd i syfte att säkra bostaden?

Genom att tänka i 180 grader så kan man också förhindra inbrott. Att tänka som en tjuv kan göra att man lägger sig steget före och i och med detta också får en säkrare bostad. Säkerhetslås är en bra första åtgärd i detta - men vi ska även titta på några fler sådana.

Att skaffa ett säkerhetslås kan göra stor skillnad. Ett äldre, vanligt lås, är ingen större utmaning för en slipad tjuv och det är egentligen inte mer än en liten vägbula på vägen in i din bostad. Därför bör man se över vilket typ av lås man har och byta till en säkrare modell. Det finns idag ett ganska stort urval på marknaden.

Det är på det stora hela bra, men det finns även tydliga nackdelar. En av de stora handlar om att lås kan marknadsföras som säkerhetslås - trots att de egentligen inte är det. Det gäller i synnerhet för elektroniska lås som öppnas med hjälp av koder. Det är en bekvämlighet att ha ett sådant typ av lås, men det kan även invagga dig i en falsk säkerhet.

Man i mörka kläder försöker öppna en dörr

Anlita en låssmed för installation och service

Om du vill skaffa ett digitalt, elektroniskt lås så bör du se till att det finns ett certifikat och att låset i fråga är godkänt i minst klass 3 enligt SSF 3522. Vidare så bör du kontrollera att låset verkligen passar din dörr - något som inte är helt givet, i synnerhet om det handlar om en äldre dörr.

Ett annat tips gäller klimatet. Klarar det lås du köpt vårt nordiska klimat eller är det mer anpassat mot den sydeuropeiska marknaden? Allt detta leder, enligt oss, till en sak: kontakta en låssmed. Att låta en låssmed kontrollera och installera låset gör det hela säkrare och det finns även fördelar med denna professionella hjälp sett till framtida underhåll och service.

Ta kontrollen över din bostad

Inbrott har blivit allt vanligare och som tjuv så riskerar man inte så mycket vid detta typ av brott. Dels så är det en relativt låg straffskala och dels så finns det en god möjlighet att klara sig undan. Polisen har begränsade resurser och måste i och med detta prioritera. Inbrott kommer, tyvärr, ganska långt ner på den listan. Därför måste man som privatperson försäkra sig om att en objuden gäst inte tar sig in i huset. Säkerhetslås nämnde vi - sådana kan man även låta installera på fönster och på exempelvis altan- eller balkongdörren.

En renodlad säkerhetsdörr är ett annat tips som kan ges. En sådan går inte att forcera med muskelkraft och den är omöjligt att dyrka upp. Det gör att tjuven ofta ger upp. Dessutom så är en säkerhetsdörr något som kan rädda liv i samband med bränder så varken eld eller rök kan komma in. I särskilt lyhörda områden och fastigheter så stänger en sådan dörr dessutom ute oljudet.

Larm är en annan bra detalj att välja. Om någon försöker att ta sig in i din bostad så går det ett larm till en central som direkt varskor dig om vad som pågår - allt detta finns även på film. Ett hemlarm idag kan även varna för rök, för eld och till och med för fukt. Priset ligger mellan 300-1000 kronor i månaden - beroende på vilket företag du anlitar och vilket typ av larm du behöver. Man ska dock även tillägga att den kostnaden kan ge dig en avsevärt mycket billigare hemförsäkring och att de kostnaderna, till viss del, alltså kan kvittas.

Köp nytt hus från Kustvillan!

18 sep 2019

Med Kustvillan får du hus som du önskar

Den som funderar på att köpa sig ett alldeles splitternytt hus, kan fundera på att köpa ett drömhem från Kustvillan. Kustvillan levererar nyckelfärdiga hus. Med ett nyckelfärdigt hus menar man att huset, kommer i färdiga delar, och att man som kund, får sin nyckel när det är klart. Är man den händiga typen och älskar att bygga själv, kan man köpa endast de olika delarna och själv sätta ihop huset, bygga inredningen och installera VVS och elen på egen hand.

Man själv väljer arbetsinsats

Nu är det inte alla som är händiga – och det måste man inte vara. Önskar man sig att någon förser en med alla de slags tjänster som krävs för att huset ska bli inflyttningsklart, kan man få hela paketet, med inredning, installationer av olika slag, och endast behöver ta hand om den nyckel som man får till sitt nyckelfärdiga hus. Det enda som man kan behöva bekymra sig över är var huset ska stå. Och hur trädgården sedan kring huset ska se ut.

Fördelar med nyckelfärdiga hus

 1. Tiden – köper man ett nyckelfärdigt hus går det väldigt snabbt att uppföra ett sådant hus. Eftersom alla delarna redan är färdigbyggda när de levereras går det mycket snabbt att bara byga ihop dem. Man behöver inte en byggherre som tar de olika delarna för sig och bygger från ingenting. Istället kommer de färdiga delarna levererade och leverantören kan bygga ihop dem på kort tid.
 2. Arbetskostnaderna – ska man själv bygga ett hus från grunden, behöver man oftast anlita arbetskraft; hantverkare som kommer och bygger sin del av huset. I längden kan det bli ganska kostsamt, beroende på hur snabba de olika hantverkarna är på att arbeta. De ska dessutom komma i rätt tid. Ibland kan man bli stående och bara vänta på att rätt hantverkare ska infinna sig, innan nästa kan ta vid. En elektriker kan inte installera el innan alla väggar är på plats, till exempel.
 3. Arkitektritat – ska man bygga sitt eget hus själv, behöver man alltid rådfråga en arkitekt (om man inte själv råkar vara det) för att säkerställa att huskonstruktionen är korrekt och enligt alla lagens föreskrifter. Med nyckelfärdiga hus, är de redan arkitektritade.
 4. Möjligheten att utforma som man önskar – även om man får ett nyckelfärdigt hus, kan man ändå variera dem, inget annat nyckelfärdigt hus blir det andra likt. Det är kunden som väljer färger, interiör, storlek, antal rum och hur man önskar sig sitt nya hem.

Tänk på säkerheten främst

28 aug 2019

Har du nyligen sett över säkerheten i ditt hem? Det är inte någon angenäm upplevelse att komma hem till ett inbrott som skett i ens hem, någon har stövlat in och dragit ut alla ens tillhörigheter och gått iväg med det som är både dyrbart och kärt. Inte bara att sakerna fattas, plötsligt känns ens hem inte säkert längre. Det kan ta ett tag innan man vågar sova ensam i en sådan villa. Hela ens tillvaro kan plötsligt gunga när man inser att ens bostad kan utsättas för inbrott. Det är då bättre om man istället kan föregripa en sådan sak genom att skaffa riktigt bra lås, säkra dörrar och fönster.

Tänk som en tjuv

Genom att gå igenom sin villa och inspektera de svaga delarna i ens hus, kan man se till att motverka ett kommande inbrott. Det viktigaste är att tänka på att de svaga delarna på ett hus, oftast är fönster, altan- och balkongdörrar. Det är ställen som en inbrottstjuv vill komma in genom. När de sedan är inne (om de kommer in), fråga dig själv hur enkelt det är att hitta dyrbarheterna? Man kanske inte ska ha sina allra mest dyrbara ting hemma? Kan man ha dem i ett säkrare bankfack? Om de nu har hittat dem, hur ska de ta sig från platsen? De flesta tjuvar vill använda entrédörren, då det inte väcker lika mycket uppmärksamhet att någon kommer ut genom en dörr, än att någon förstör ett fönster eller dörr för att komma in. Då kan man försvåra för tjuven att ta sig ut genom entrédörren. 

Skaffa säkra dörrar och fönster

Därför är det säkerligen dags att skaffa bättre och mer trygga dörrar och fönster. Även om det är snyggt med dörrar som har speglar, och helt transparanta dörrar, är det inte att rekommendera. Många tjuvar slår sönder fönstret på altandörren, stoppar in en hand, vrider om låset och vips är man inne. Sedan letar tjuven snabbt upp saker som både är lätta att bära och sälja hos en hälare, mobiler, datorer, ipads och smycken, klockor och dyrbara saker.

Vilket slags låssystem vill du ha?

När man väl har säkrat dörrar och fönster gäller det att välja vilket slags låssystem som man önskar sig. Det som är bäst för dig, kanske inte passar någon annan och tvärtom. Därför kan det vara bäst att be en låssmed råda dig om vad som passar just i din bostad bäst. Här kan du läsa mer om en låssmed i Vasastan: https://www.låssmedvasastan.nu.

Letar du efter bostad i Täby?

22 aug 2019

När familjen blivit större eller mindre är kanske dags att flytta. Eller när man har bytt arbete och behöver bo närmare. Det är spännande och lite läskigt att flytta från sin bostad till en ny. Man vet vad man har men inte vad man får. Det är lite som att byta arbete. Hur hittar man egentligen den perfekta bostaden?

Det rekommenderas att kontakta en kunnig mäklare med sina frågor och önskningar. En mäklare har kunskap och erfarenhet från området där denne verkar och vet precis vilka priser objekten vanligen går för. Till exempel Täby är en trevlig kommun nära Stockholm. Det är bra kommunikationer till Stockholm och det finns många attraktiva bostadsobjekt. Det finns moderna lägenheter runt Täby centrum, men det finns även många vackra radhusområden och villakvarter runt omkring. Det är en rik kommun och en mycket trevlig plats att bo på för både den stora och små familjer. 

Vad är ditt behov?

Det finns hundratusentals bostadsobjekt till försäljning i Sverige. Allt från små ettor på 25 kvm till stora slott och herrgårdar. Så det första man ska göra är tänka igenom vad man söker för bostad. Vad har du för behov och önskningar gällande den nya bostaden. Sedan är såklart viktigt att sätta en budget så man har råd att bo där. Så du bör kontakta din bank och gå igenom hur mycket du kan låna och hur höga månadskostnader du eller familjen klarar av.   

Storlek och läge

Självklart avgörs priset av var bostaden ligger och hur stort det är. Men det skiljer mycket mellan olika städer och på stad och landsbygd. Faktum är att man kan få en stor villa i en mindre stad för betydligt mindre pengar än vad en liten lägenhet på 1 rum och kök i någon av landets stora och populära städer. Men det är ju där jobben finns som alla vill bo.

Bostad i Stockholm

Om man letar bostad i Stockholm finns det stora skillnader även här. Många vill bo i en lägenhet i den pulserande innerstaden eller köpa en villa på lagom avstånd från city. Ju längre från stan ju billigare blir det i regel, men det finns undantag. 

Om man letar bostad i någon av Stockholms förorter går priset ner betydligt trots att det ibland handlar om nyproduktion.

I innerstaden är lägenheterna mycket dyra. Man får betala minst 2 miljoner för en liten etta och 10-tals miljoner för större våningar på de finaste adresserna på Östermalm.

 

 

Behöver du hjälp att renovera badrummet?

6 aug 2019

Börjar badrummet kännas alltför slitet och har sett sina bästa dagar? Det som en gång var ett nytt och fräscht badrum är nu hopplöst eftersatt. Våra badrum utsätts dagligen för mycket och eftersom det är ett rum med mycket fukt och värme slits det extra mycket. Det är lätt att fukt och vatten tar sig in i väggar, tak och golv och kan ge upphov till skador måste man vara uppmärksam.  

Då är det dags för en grundlig renovering av badrummet. Det finns massor med roligt att göra med ett gammalt badrum.

Skaffa inspiration

Det har hänt en del sedan det gamla badrummet byggdes, det är ett som är säkert. Det finns massor med sätt att hitta inspiration så man får sitt moderna drömbadrum. Ett bra tips är att titta på något av alla bygg- eller intredningsprogram på TV och få nyttiga uppslag. Eller varför inte söka på internet eller bläddra i inredningsmagasin. Och såkart så finns ju internets tusen och tusentals sidor med inspiration. Ju mer du letar ju lättare kommer du kunna hitta och kan lätt russinen ur kakan för det ultimata badrummet just för dig.

Hitta en bra hantverkare

För oss vanliga dödliga som inte är så händiga att vi klarar en totalrenovering rekommenderas att anlita en byggfrima för renoveringen. En badrumsrenovering är absolut inget man ska ge sig på utan fackkunskaper och behörighet för våtrum. Det kan vara direkt livsfarligt att dra elen och försäkringsbolaget kräver behöriga för att försäkringen ska gälla. Lägg sedan till risken för framtida fukt- och vattenskador så är det ett lätt beslut att låta byggfirman sköta arbetet.

Leta på internet

Om du inte blivit tipsad om en bra och erfaren byggfirma i närheten finns det massor med byggfirmor såklart på nätet. Där finns all inormation du behöver och det är lätt att göra en offertförfrågan online. Det är också enkelt att söka bland kundomdömen så du får ett hum om deras historia. Var noga med att aldrig anlita svart arbetskraft hur lockande det än må vara. Många är de som fått stora problem med svartarbeten.

Använd ROT-avdrag

Byggtjänster som till exempel en badrumsrenovering ingår i ROT-avdraget vilket innebär att du kan dra av 30 % av arbetskostnaden. Det går för varje vuxen i hushållet att dra av maximalt 50 000 kronor per år. Det är dessutom mycket enkelt för dig som kund. All administration med skatteverket sköter byggfirman och allt dras direkt och den nya summan blir synlig direkt på slutfakturan.  

Är fönster nyrenoverade?

28 jul 2019

Letar du efter en ny bostad? Är det dags att flytta? Att köpa nytt hus, radhus eller bostadslägenhet, är alltid ett stort steg. Kan man sälja sin gamla bostad, brukar det inte krävas att man tar så stora lån för att kunna köpa en ny. Att köpa en ny bostad brukar krävas att man är noggrann när man letar. Oftast handlar det ju om att skaffa sig ett nytt hem, som man ska bo i under flera år framöver. Då är det viktigt att man känner att det är en bostad som man kan trivas i. Här tipsar vi om vad man kan titta på när man funderar på en ny bostad.

Besiktning av huset

Behöver man besiktiga huset? Ibland kan man besiktiga ett hus, ifall man kan misstänka att det finns fukt, radon eller asbest i huset. Som spekulant, brukar man kunna få göra en besiktning av huset. Man har inte rätt att göra det, men ofta brukar säljaren av huset tillåta att man gör en sådan besiktning, om det visar sig att man är en seriös potentiell köpare. Det brukar nämligen löna sig för säljaren att tillåta en besiktning av huset, för då kan man anpassa priset efter att man får veta i vilket skick huset befinner sig i. Både fukt i huset, asbest och radon är saker som man genast bör åtgärda, då inget av det är särskilt nyttigt att ha i huset. Allt sådant bör man sanera bort så att huset är i gott skick och så att de som flyttar in i det inte börjar må dåligt. Skulle det finnas något sådant, kan man bli sjuk av det.

Är huset i bra skick?

Om man har gjort en ordentlig besiktning, kan man sedan titta på materialen i huset; är de i gott skick? Hur är badrum och kök? Hur gamla är stammarna? Alla våtutrymmen bör vara så fräscha som möjligt. Det kostar nämligen en hel del att renovera om badrum och kök. Och är de gamla och det är länge sedan som de har renoverats, kan man pruta på priset, då det förutsätts att man kan behöva renovera om dem. Likadant är det med fasaden och fönster; är det länge sedan fasad och fönster renoverades? I så fall kan man behöva renovera om dem. Det tar viss tid och kan kosta en hel del att renovera hela huset och alla fönster. Behöver du hantverkare för en fönsterrenovering i Stockholm? Läs då mer här.

När du behöver måla om hemma

18 jun 2019

Behöver du måla om där hemma? Är det slitna ytor och flagnande färg? Ibland tittar man på samma spricka i färgen dag efter dag. Då kan det krypa i fingrarna att gå dit och peta i färgen. Har man väl gjort det kan man behöva riva bort all gammal färg och renovera så att inget av det som är gammalt syns längre. Det är ingen dum idé, alla renoveringar som man gör i sin bostad, är ju sådant som alltid betalas tillbaka. Om inte annat så med en ökad trivsel. Skulle man vilja höja värdet på sin bostad, håller man borta all flagnad färg och håller bostaden i fint skick och ser till att underhålla den regelbundet.

Vilka färger vill du måla bostaden med?

Visste du att olika färger påverkar oss människor på olika sätt? Det har forskare kommit fram till  i sina studier som har kollat på hur de olika färgerna påverkar människors sinnesstäning: 

– Färger har en biologisk inverkan på vår hälsa, säger Jan Janssens, som är forskare, vid Lunds universitet.

Han och hans kolleger har tagit reda på hur färgerna har påverkat kroppen. De mätte hjärnverksmahet och hjärtats puls beroende på hur ett rum har haft olika färg. Blått visade sig ha en lugnande effekt medan röda rum ökade hjärnaktiviteten. Vi blir också gladare och mer produktiva i rum med färggranna väggar, men man ska inte har för livfulla färger i ett rum då de kan trötta ut oss. Ett gott råd är att ha väggar i en neutral färg, som till exempel vitt, ljusgrått eller beige, men i stället ha tavlor i färggranna motiv:

– Vitt liksom grått är en neutral färg som inte är så tokig, egentligen hör vitt till de bättre färgerna. Den är praktisk och kostnadsbesparande, och den fångar upp ljus, som vi så väl behöver.

Så planerar du måla om hemma kan man ta med dessa faktorer i beräkningen.

Vilka ska måla om hemma?

Ska du måla om själv, eller ska du anlita en målerifirma, till exempel i Stockholm? Då kan du behöva leta efter en målerifirma i Stockholm och googla just "målerifirma Stockholm" så att du får tag i kontaktuppgifter till några sådana. Det man kan vinna på att anlita en målerifirma i Stockholm är att man sparar tid, framför allt. Det blir mycket bättre gjort och får du tag i en duktig målare lär du bli nöjd med arbetet.

Behöver du rensa luften hemma?

15 jun 2019

Dags att rensa luften hemma? Har du känt att det har varit svårt att andas? Att det inte blir riktigt som du har tänkt dig det hela? Du kommer hem och märker efter ett tag att du blir dåsig och trött? Det behöver inte bara bero på att du har tagit ut dig på jobbet. Kanske dag att se över ventileringen som du har hemma? Den kanske inte är så effektiv som du tror? Om du har en gammal och ineffektiv ventilering kan det vara dags att förbättra den. Om du då tar kontakt med en ventileringsfirma, kan de komma ut och mäta syrehalten i din inomhusluft och åtgärda den genom att installera bättre och mer effektiva ventiler.

Om du har gammal och ineffektiva ventiler

Om du har gammal och ineffektiva ventiler kan du få luftvägssjukdomar i värsta fall. Om du inte har någon bra inomhusluft märker du det genom att luften inte byts ut, det kommer inte in någon luft om du känner efter vid dina ventiler. Ventilerna kanske är igentäppta, och sådant kan du se med blotta ögat, det behöver man inte komma ut och mäta med instrument. Vem som helst som ser igentäppta ventiler förstår att det ventilerna inte kan fungera särskilt effektivt då. Då kan du för det första rengöra ventilerna, men om problemet återkommer ofta kan det vara bra att byta ut dem helt och hållet.

Så kan du förbättra luften

De bästa slags ventiler som du kan skaffa dig är motoriserade ventiler och som samtidigt antingen värmer upp luften eller kyler ner luften innan den kommer ini huset. Genom att värma luften på vintern när det är kallt ute, kan du se till att sänka uppvärmningen av din villa. Så mycket som en tredjedel av den uppvärmda luften sipprar ut direkt genom ventilerna, vilket ju är slöseri med uppvärmningskostnader. Du eldar helt enkelt för kråkorna och de kanske är tacksamma, men plånboken blir snabbt tom på det sättet. Då kan du byta ut dina ventiler hemma till effektiva FTX-ventiler. De ser också till att den friska utomhusluften mer effektivt kommer in i huset. Om du är osäker på inomhusluften kan du be om en besiktning av luften och efter det när du har svart på vitt på hur bra dina ventiler är, fatta beslut om hur du ska göra med ventilerna.

Googla "ventilering Stockhlm" om du behöver få tag i en bra ventileringsfirma i Stockholm som kan komma ut och göra en OVK-besiktning, eller klicka på denna länk: https://www.ventilationstockholm.nu.

Så förfinar du tomten runt villan

8 jun 2019

Har du en stor tomt kring din villa och funderar på hur du ska planera den för att den ska bli så bra som möjligt så att alla i familjen kan utnyttja den? Här ger vi några exempel på hur man kan planera trädgården så att den passar så många i familjen som möjligt.

Plats för barn och lek

Har man små barn, vill man väl som förälder att barnen ska kunna leka så mycket som möjligt utomhus, eller hur? Då kan det passa bäst att skaffa sig en sandlåda med så många spadar, hinkar och bilar, båtar och liknande så att barnen kan leka i sanden när de är små. För de större barnen kan man skaffa en eller flera gungor. Då är det viktigt att tänka på underlaget under gungorna så att det är tillräckligt mjukt för barnen att ramla och falla på. När barnen är ännus större brukar de vilja klättra i träd. Då kan man se till att plantera tillräckligt små träd som det är lätt att klättra i, och inte för stora träd som är omöjliga att klättra i. Vill man inte att de ska klättra i träd, kan man skaffa lekställningar som de kan klättra i.

En syrénberså för de äldre

Är man ingen barnfamilj, kanske man i stället vill satsa på blomsterrabatter som man kan njuta av och plocka in blommor i huset. Beroende på hur tomten ligger i förhållande till solen, bör man plantera olika växter. Har man en södervägg i lä, passar det utmärkt att plantera rosenplantor som behöver spaljé för att kunna klättra. De vill mest ha lä, så en södervägg är bästa platsen för en ros. Man kanske vill anpassa sin trädgård efter årstiderna och plantera växter som blommar under olika tider under året; så kanske man vill ha allt från krokus, påskliljor till kärleksört och alla växter som blommar där emellan så att man alltid har en blommande växt i trädgården. Dessutom kan man bygga sig en terass, eller en berså där man kan äta, fika eller bara sitta utomhus och njuta av solen.

Stensättning som formar trädgården

För alla dessa behov passar det alldeles utmärkt att göra en stensättning i trädgården som man bygger olika avgränsningar med. Ska barnen ha mjukt underlag, behöver man bygga som en sandlåda under gungorna så att det är mjuk sand där barnen har sina gungor. Vill man ha många blommor i trädgården behöver man många rabatter och avgränsningar mellan rabatt och gräsmatta, eller stig som man kanske vill ha i trädgården. Vill du läsa mer om stensättning i trädgården rekommendera vi att klicka på: https://www.stensättning.net.

Hitta rätt stensättare i Stockholm

27 maj 2019

Är du på jakt efter stensättareen stensättare i Stockholm? En del stenarbeten kan den som är händig klara av på egen hand. Även vid enklare arbeten kan det dock finnas skäl att anlita ett proffs – sannolikheten finns att det både blir snyggare och går snabbare, samtidigt som du kan lägga tiden på någonting annat.

Om du har bestämt dig för att anlita en stensättare i Stockholm finns det ett antal vägar att gå. Här ger vi ett par exempel:

Hör runt i ditt nätverk

Den här metoden är kanske den allra säkraste. Om du kan få en rekommendation på en stensättare i Stockholm, från någon du litar på, är risken låg att du får en dålig upplevelse med firman. Du får även tillfälle att fråga din bekanta om hur jobbet utfördes. Hur var bemötandet? Dök det upp några oväntade utgifter? Hölls tidsplanen?

En vän har ingen anledning att rekommendera något som denne inte var nöjda med. När du ser annonser på nätet så finns det inte lika starka skäl att lita på de lovord som sägs.

Ett tips för att snabbt nå ut till många människor är att helt enkelt posta ett inlägg på dina sociala medier. Det här ger ofta bättre effekt än man tror. Kanske känner du någon som känner en stensättare i Stockholm? Eller så har du till och med en stensättare bland dina befintliga vänner eller följare?

Sök på nätet

Det här är kanske det allra enklaste och snabbaste sättet att hitta en stensättare på. En snabb sökning på till exempel ”stensättare Stockholm” kommer att ge dig en mängd resultat. Nackdelen med detta är att du behöver göra all efterforskning kring firman på egen hand. Det är nödvändigtvis inte särskilt mycket jobb, givetvis. Att titta på referenser och bolagets ekonomi (framför allt om det är ett större arbete) är dock exempel på saker som är bra att göra på förhand.

Du kan även hitta omdömen och recensioner på firmans arbete på diverse plattformar. Det finns plattformar där det tydligt märks ut när verifierade användare skriver, så att du själv kan se att underlaget – med största sannolikhet – inte är manipulerat.

Gå genom en offerttjänst

Idag finns en rad olika offerttjänster som matchar ett uppdrag med flera olika firmor. Syftet är att kunden ska kunna jämföra offerterna och välja den entreprenör som verkar bäst. Precis som om man söker i valfri sökmotor, så är det bra att göra efterforskningar kring firman innan man anlitar dem.

 

← Äldre inlägg