En oas för hyresgästerna

När man ser ett flerfamiljshus från gatan så vet man aldrig vad som finns där bakom. Vilka funktioner är populära att ha på en innergård? Hur ska man tänka när man anlägger innergårdar?

I många hus mitt i städer är innergården den möjligheten man som boende har att få vistas utomhus. Kanske har man inte ens en balkong och då blir gården den trädgård man kan vistas i. Även om man delar den med andra boende så är den avskild från ej behöriga. Man känner oftast varandra så pass bra att man vågar lämna kvar vissa saker när man går in för att hämta något. Även om gatan utanför kan vara väldigt trafikerad så ger husen i sig en ljuddämpning. Kanske finns det även växter som gör att fåglar letar sig in och bygger sina bon. Men en innergård kan se väldigt olika ut beroende på hur husägaren tänker. Det kostar också en hel del att anlägga eller renovera en innergård. Förutom den skötsel som det också krävs för att underhålla en befintlig sådan. Har man ändå tur så kan man ha en hyresvärd som prioriterar och ser över innergården. Allt för att öka sina hyresgästers välmående och trevnad.

Nya funktioner idag

Kommer man in på en äldre innergård så ser den ofta mycket annorlunda ut än de som är nyanlagda. Förr om åren såg man den ytan som en funktionsyta som mest användes till förvaring. En eller två ställningar för mattpiskning brukar också vara vanligt. Men i övrigt är ytan stenlagd eller asfalterad. Dagens innergårdar har helt andra funktioner som prioriteras. Här brukar man ha en lekyta för barnen med sandlåda och gungor. Några sköna sittytor där de vuxna kan vila sig. Men gärna också en grill eller två för ljumma sommarkvällar med grannar eller vänner. Det brukar också finnas mycket grönt i form av buskar, träd, perenner och gräs, som mjukt bäddar in ett cykelställ eller två.

Skapa en gemensamhetsyta

Om man planerar att anlägga eller renovera innergårdar i Stockholm så bör man ta hänsyn till behoven hos de boende. Det är lätt att skicka ut frågan till alla hushåll och sedan fundera över vad man själv tror på. Men de flesta som bor i lägenhet uppskattar gröna ytor där man kan umgås. Det är något som passar för alla åldrar och som dessutom kan skapa en samhörighet i huset. Viktigt är bara att man även ser till att innergården sköts som den ska.

14 Sep 2020