Kan man häva köpet av en bostadsrätt vid dolt fel?

Kan man häva köpet av en bostadsrätt vid dolt fel? Det är en fråga som har aktualiserats och detta som en följd av de höga bostadspriserna i kombination med slarviga renoveringar. Fler renoverar och fler gör uppenbara fel - vad är det egentligen för rättigheter man har som köpare? Vi reder ut vad som gäller.

Bostadspriserna i våra större städer har under en längre tid stadigt gått uppåt. Det gör att många har sett en chans att tjäna pengar. Genom att renovera så kan man också sälja till ett högre pris; att exempelvis bostadskarriär numera är ett vedertaget ord säger egentligen det mesta. Det behöver i sak inte vara fel.

Det som däremot är fel är när dessa renoveringar sker utan fackmän och med så uppenbara brister att den som köper bostaden hamnar i knipa. Att köpa en bostadsrätt i Stockholm för X antal miljoner för att sedan upptäcka att den är full av fel och brister är naturligtvis frustrerande och då man samtidigt måste betala dyrt för att rätta till problemen så är det etter värre. Måste man då verkligen det - måste du betala för fel som någon annan har gjort? Inte nödvändigtvis. Det kan handla om dolda fel.

Två personer tar anteckningar med domarklubbar i förgrunden.

Dolda fel och konflikter kring dessa ökar

Först och främst så måste det handla om ett dolt fel. Du som köpare - inkluderat din undersökningsplikt - ska inte ha kunnat upptäcka felet vid besiktningen. Dessutom ska felet i fråga inte kunnat ha varit förväntat; något som primärt handlar om bostadens ålder och skick. Det senare gäller i de flesta fall villor och hus. om du köper ett hus som är 60 år gammalt och där taket aldrig blivit bytt så kan du förvänta dig att taket i fråga håller ett lite sämre skick och där kan heller inte dolt fel hävdas om det exempelvis springer läck.

Att anlita en besiktningsman är ofta lösningen på problemet. Denne kan - tack vare sin gedigna kunskap - gå igenom bostaden och sammanställa en lista över eventuella fel och brister. Uppkommer ett fel i form av exempelvis en fuktskada som en följd av att fuktspärrar saknas i badrummet - trots nyrenovering - så är det då ett dolt fel. Besiktningsmannen har inte kunnat upptäcka det och inte heller du.

Säljaren har dessutom en upplysningsplikt som innebär att han ska delge köparen om alla fel och brister som han vet om. Det är dessutom säljaren till gagn då han i och med att han gör detta också friskriver sig från ansvar.

Få anlitar en besiktningsman vid köp av bostadsrätt och det gör att affärerna blir känsligare. I vissa fall så känsliga att man som köpare vill häva köpet och få pengarna tillbaka. Frågan är om detta är möjligt?

Du kan få häva köpet av din bostadsrätt

Vad gäller bostadsrätter och dolda fel så bär säljaren ansvaret i två års tid efter det att kontraktet har signerats. Upptäcker du som köpare ett fel inom två år så kan du alltså kontakta säljaren och få ersättning för skadan. Märk väl: felet ska rapporteras inom skälig tid och det innebär att du så fort det upptäcks också ska kontakta säljaren - gärna via mäklaren. Normalt så innebär ersättningen att priset på bostaden sänks - det vill säga att du får tillbaka en viss del av köpeskillingen.

Men, det kan även - vid allvarligare fel - innebära att du kan häva köpet. Således så kan alltså dolda fel innebära att man som säljare tvingas ta tillbaka bostaden och försöka sälja den igen - denna gång, naturligtvis, i ett korrekt skick; eller där felet i fråga tydligt framgår i bostadsbeskrivningen.

Kontakta en jurist direkt

Ser man till det vi ovan gått igenom så ter dolda fel och hanteringen av sådana sig som ganska glasklara. Verkligheten vittnar emellertid om något helt annat. Faktum är att dolda fel är en ganska snårig djungel att ta sig igenom och reda ut. Det man tror på förhand ska bli enkelt kan sluta med en långdragen process där man som köpare tvingas lägga all sin kraft på att få säljaren att möta kraven man ställer.

Det får man vara beredd på och det råd vi kan ge är att man ser till att ha en sakkunnig jurist vid sin sida. En jurist kan bistå och ta hand om allt som rör ärendet; något som gör att livet kan fortgå och att man samtidigt får det stöd man behöver. Det handlar ofta om en riktig prövning.

18 Oct 2019