Vem ärver bostaden?

Döden är en del av livet. Tyvärr så kan man sammanfatta det så pass osentimentalt. Alla av oss kommer att få stå där med sorgen och inse att någon som vi älskat inte längre finns med oss - mer än i minnet. Det är tufft att som barn - även i vuxen ålder - tvingas stå på egna ben och inse att det dagliga samtalet till mamma eller pappa inte kommer att ske igen.

Utöver en intensiv sorg så för även ett dödsfall med sig en del praktiska saker som ska ordnas. Den viktigaste är att upprätta ett dödsbo. Det innebär att man samlar alla tillgångar som den avlidne efterlämnat och där alla skulder också samlas. Då man betalat av skulderna så återstår att dela upp tillgångarna och det sker enligt en given arvsordning som regleras av vår arvsrätt.

Till skillnad från andra länder så har vi en arvsrätt som reglerar vad som ska ske i samband med ett dödsfall - det innebär att ett skrivet testamente är giltigt; men att det aldrig kan inskränka på exempelvis barnens arvslotter.

Även om din pappa som testator skrivit att hans bror ska ärva huset som man levt i - och att du som barn ska gå lottlös - så är det inte möjligt. Du - som bröstarvinge - ska alltid ha din del av arvet, detta enligt vår arvsrätt. Däremot så kan du få vänta innan du får ta del av din arvslott: Om din mamma fortfarande är i livet så kommer hon att ärva först och hon kommer att göra det med fri förfoganderätt. Det innebär att hon kan ärva huset och sälja detta för att ge sig ut på en längre resa. Det har hon all rätt att göra också.

Ett testamente bör upprättas mellan sambos

Vi kan spinna vidare på det vi beskrev ovan. Vår arvsrätt har nämligen en svaghet som innebär att din mamma (enligt vårt exempel) skulle ärva med fri förfoganderätt. Det förutsätter dock att din mamma och din pappa levt som gifta - om de levt i ett samboförhållande så kommer din mor inte att ärva någonting mer än det som de köpt tillsammans.

Hon kommer att få behålla bostaden, men det finns ett problem i detta. Om du och dina syskon vill ha er del av arvet - som ni alltså har rätt till enligt vår arvsrätt - så kommer er mor kanske att tvingas sälja denna för att ni ska få er fulla arvslott.

Naturligtvis så blir det ofta så att barn till föräldrar som levt i ett samboförhållande låter mamman/pappan bo kvar. men, ponera att det inte är den biologiska mamman som levt men pappan? Däri ligger ett klart problem.

Det man ska göra som sambo är att upprätta ett testamente. Det ger trygghet då det kommer att stå över vår arvsrätt. Bröstarvingar ärver alltid, men ett testamente kan ge möjlighet att man som sambo får rätt till det man förtjänar. Att man levt tillsammans under ett helt liv och sedan går lottlös då den älskade avlider är inte rättvist. Det finns de som väljer att leva i ett samboförhållande och inte gifter sig - det innebär inte på något sätt att man inte älskar varandra. Här kan arvsrätt och arvsordningen vara väl stelbent - men ett skrivet testamente kan ge bättre svängrum och rättvisare fördelning av dödsboet.

Att upprätta ett testamente gör man hos en jurist som ser till att allting går rätt till - och att det blir giltigt. Det ska även undertecknas av två stycken oberoende personer - alltså inte av barnen.

Läs mer om arvsrätt på denna sida.

19 Jun 2018