Vilket bostadspris ska man betala vid ombildning?

När man först hör talas om planer för att ombilda, så väcks ofta många frågor. Med det menas att den hyresrätt man bor i, har möjlighet att ändras till en bostadsrätt, det vill säga man får möjlighet att köpa ut sin hyresrätt och själv äga den. En av de första frågorna, och också en av de viktigaste frågorna, som brukar komma mycket tidigt är hur mycket man ska betala. Frågan är inte sällan helt avgörande för hur de boende kommer att ställa sig till förslaget om att låta ombilda. Men hur mycket är rimligt att betala, och vem avgör priset? Låt oss se över frågorna närmre nedan.

Vikten av en ekonomisk plan

När hyresgästerna bildat en förening och därefter påbörjat processen att ombilda så upprättas också en ekonomisk plan. Det är i den ekonomiska planen som det framgår vilket pris som de boende ska betala för sin bostad. I samband med detta brukar det också bli möjligt för hyresgästerna att ta del av erbjudandet att få köpa ut sin bostad. Den som väljer att köpa ut sin hyresrätt till en bostadsrätt blir därmed delägare i hela fastigheten.

Hur är priset i den ekonomiska planen i förehållande till marknadspriset?

Även om det kan variera stort så brukaren köparen få en viss rabatt om hon eller han antar priset som följer med den ekonomiska planen. Marknadspriset är inte sällan högre. Det är något av praxis att köparen betalar omkring 70 procent av marknadsvärdet på just sin bostadsrätt. Ägare till en hyresrätt brukar kunna acceptera erbjudandet att låta ombilda inom en månad, och samtidigt ta del av det pris som framgår i den ekonomiska planen.

Renoveringsbehov kan påverka slutpris

Som köpare är det viktigt att man känner trygghet och tillit till föreningen. Föreningen får nämligen inte bara stirra sig blinda på läge och kvadratmeter, utan måste ta i beaktande olika renoveringsbehov. Hur renoveringsbehovet ser ut påverkar sannolikt slutpriset. Ett av alternativen för att finansiera ett kommande behov av renovering kan även vara att ta ut ett högre pris än nödvändigt för fastigheterna, för att föreningen ska få en viss ekonomisk stabilitet. Om föreningen behöver ta nya lån, kan prissättningen påverkas ytterligare.

Om man väntar med att köpa

Efter en månad kan det förekomma att föreningen får ta ut en så kallad upplåtelseavgift, förutom insatsen. Avgiften brukar röra sig om kostnad motsvarar en sorts ränta på beloppet. Den som väntar en längre tid med att acceptera köpet, så som över ett halvår, riskerar istället att få betala det fulla marknadspriset. Olikheter förekommer.

Mer information om ombildningar finns på denna hemsida: www.ombildahyresrätt.se.

27 Apr 2017